Ksawery komputery

Przestrzeń publiczna: ekrany

Ponad 17 000 wyświetleń 15-sekundowych animacji na 170 ekranach autobusowych i 5 ekranach LED w Trójmieście.

Public space: broadcasts. Over 17 000 broadcasts of 15 s. long animations on 170 in-bus screens and 5 LED street screens in Tricity, Poland.

Ksawery komputery - Przestrzeń publiczna: ekranyKsawery komputery - Przestrzeń publiczna: ekranyKsawery komputery - Przestrzeń publiczna: ekranyKsawery komputery - Przestrzeń publiczna: ekranyKsawery komputery - Przestrzeń publiczna: ekranyKsawery komputery - Przestrzeń publiczna: ekranyKsawery komputery - Przestrzeń publiczna: ekranyKsawery komputery - Przestrzeń publiczna: ekranyKsawery komputery - Przestrzeń publiczna: ekranyKsawery komputery - Przestrzeń publiczna: ekranyKsawery komputery - Przestrzeń publiczna: ekrany